ป้อนเลขประจำตัวประชาชน :
พิมพ์ตัวเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เฉพาะตัวเลข ไม่ต้องเว้นวรรค ไม่ต้องใส่เครื่องหมายใดๆ